Alla förekommande reparationer på violin, viola, cello och kontrabas utföres fackmannamässigt till fasta
priser. Även omtagling och reparationer av stråkar.
Efter 3,5 års utbildning i fiolbyggarskolan i Mittenwald/Tyskland och arbete sedan 1996 som
professionell fiolbyggare har jag stor erfarenhet av stråkinstrument-reparationer. Det är din garanti för
att ditt instrument och din stråke blir lagade på ett professionellt sätt.